ที่ตั้ง : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : + 66 (0) 2 348 8163 , + 66 (0) 2 348 8025

แฟกซ์ : + 66 (0) 2 240 3127-8

เว็บไซต์ : www.loxleyconstructionmat.com

อีเมล : info@loxleyconstructionmat.com

แผนที่ : 

 

view