ที่ตั้ง : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : + 66 (0) 2 348 8028, +66 (0) 2 348 8587, +66 (0) 2 348 8020

แฟกซ์ : + 66 (0) 2 240 3127-8

เว็บไซต์ : www.loxleyconstructionmat.com

อีเมล : infocmd@loxley.co.th

แผนที่ : 

 

view