บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 

 

บริการของเรา

       ในเครือของล็อกซเล่ย์เป็นผู้ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์แท้ของลิฟต์และบันไดเลื่อนจากฮุนได โดยมีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่ชำนาญการในด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

L-ELEVATOR SERVICE OUR SERVICES

 1. งานด้านบริการ

 งานบำรุงรักษา เราใช้ระบบงานบริการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน

        - งานด้านการซ่อมฉุกเฉิน ทีมงานซ่อมฉุกเฉิน สำหรับซ่อมแซมแก้ไขปัญหา เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย ตลอด 24 ชั่งโมง 365 วัน ด้วยทีมงานทีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 - งานด้านสัญญาบริการ

       - สัญญาแบบไม่รวมอะไหล่  เราให้บริการ ดูแลบำรุงรักษาตามวงรอบ เดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้งต่อปี ) ตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการ ถ้าหากเกิดการชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน บริษัทฯจะนำเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเร่งรัดการการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ หลังจากลูกค้าตอบรับ

       - สัญญาบริการแบบรวมอะไหล่ เป็นสัญญาบริการที่รวมอะไหล่ อุปกรณ์ ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน ทีชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน 

 2. งานด้านอะไหล่ อุปกรณ์

       เราเป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อ Hyundai จากประเทศเกาหลี แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นอะไหล่ อุปกรณ์จึงเป็นของแท้ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการให้บริการของเรา และเรามีอะไหล่สำรองไว้สำหรับฉุกเฉินเพื่อให้บริการลูกค้า

 3. งานด้านการปรับปรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ใหญ่

 3.1 การปรับปรุงลิฟต์และบันไดเลื่อน ให้ทันสมัยและใหม่ขั้น เรามีทางเลือกให้ลูกค้าสำหรับการปรับปรุงลิฟต์หรือบันไดเลื่อน โดยให้ทีมงานมืออาชีพทำการสำรวจ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงลิฟต์หรือบันไดเลื่อนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีต่อไปได้อีกนาน แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระทางการเงินของลูกค้า

 3.2 การซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เรามีทีมสำรวจเพื่อวิเคราะห์ในเชิงป้องกัน สำหรับการปรับแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนอะไหล่ที่มีปัญหาและมีจำนวนมาก รวมทั้งการทำความสะอาด ทาสีกันสนิม เป็นต้น เพื่อให้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนของลูกค้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดยที่ลูกค้าประหยัดงบประมาณกว่าการี่ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ละตัว

 4. งานติดตั้ง และ ทดสอบระบบ ลิฟต์ บันไดเลื่อน

       เรามีกระบวนการการติดตั้งและทดสอบระบบ ลิฟต์และบันไดเลื่อน ที่เป็นมาตรฐานสากล มีการควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน มีการส่งทีมงานไปฝึกอบรมยังโรงงานผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานของเรา ทั้งยังมีการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิตในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว

 

5. งานบริการด้านการตรวจสอบและฝึกอบรม

5.1 การตรวจประกันคุณภาพงานบริการ

เรามีทีมงานเข้าตรวจสอบหลังงานบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพงานบริการของเรา

 

ติดต่อเรา

สายด่วน โทร 02 249 8479-82 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

99, 101, 103 ชั้น 2 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 02 249 8479-82

โทรสาร 02 249 8483

E-mail: info@l-elevator.com

view