การจัดการน้ำเสียและเทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ

การจัดการน้ำเสียและเทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ

การจัดการน้ำเสียและเทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย และ เทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ......

อ่านต่อ
ใครคือคนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำอาคารเขียว

ใครคือคนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำอาคารเขียว

ใครคือคนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำอาคารเขียว หลายๆท่านพอได้เห็นคำถามนี้ อาจจะฟันธงไปทันทีว่าคือ "เจ้าของ" เพราะว่าเจ้าของคือผู้ถือเงิน ถ้าจะท......

อ่านต่อ
Commissioning คือ อะไร

Commissioning คือ อะไร

Commissioning คือ อะไร ในการทำอาคารเขียว จะมีตัวละครที่โผล่ออกมาใหม่ ชนิดที่ท่านไม่เคยได้ยินในการก่อสร้างทั่วไป เช่น หากเป็นกรณีที่ต้องการ Ce......

อ่านต่อ
Green Roof กับอาคารเก่า

Green Roof กับอาคารเก่า

Green Roof กับอาคารเก่า หากพูดถึง Feature หรือ องค์ประกอบของอาคารที่เป็นที่นิยม และมีผู้คนอยากใช้มาก ซึ่งสร้างความงามให้อาคาร สร้างภาพลักษณ์ที......

อ่านต่อ
การจัดการน้ำกับการออกแบบโครงการอาคารเขียว

การจัดการน้ำกับการออกแบบโครงการอาคารเขียว

การจัดการน้ำกับการออกแบบโครงการอาคารเขียว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนามาตลอดในอารยธรรมของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงกา......

อ่านต่อ
อาคารเขียวกับทรัพยากรมนุษย์

อาคารเขียวกับทรัพยากรมนุษย์

อาคารเขียวกับทรัพยากรมนุษย์ ถ้าถามว่าอะไรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุด บางท่านอาจจะตอบว่า พลังงาน บางคนอาจจะตอบว่า น้ำบางคนอาจจะตอบว่า ต......

อ่านต่อ
Recycle กับ Reuse สองคำที่ต่างกันในการทำอาคารเขียว

Recycle กับ Reuse สองคำที่ต่างกันในการทำอาคารเขียว

Recycle กับ Reuse สองคำที่ต่างกันในการทำอาคารเขียว แนวคิดเรื่อง การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หรือการลดกากวัสดุ ลดปริมาณขยะที่เหลือจากการก่อสร้าง เ......

อ่านต่อ
BIM กับ Green Building

BIM กับ Green Building

BIM กับ Green Building สถาปนิกและวิศวกรที่อายุ 35 เป็นอย่างน้อย คงจะจำยุคเปลี่ยนผ่านอันสำคัญในวงการออกแบบก่อสร้างได้ ยุคดังกล่าวคือการเปลี่ยนจ......

อ่านต่อ
บทบาทของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำ Green Building

บทบาทของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำ Green Building

บทบาทของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำ Green Building บทบาทที่สำคัญในการทำอาคารเขียวบทบาทหนึ่ง ที่เป็นฝ่ายรับนโยบายไปปฎิบัติ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่......

อ่านต่อ
แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร ทุกท่านที่อยู่ในวงการออกแบบก่อสร้าง อาจมีความคุ้นเคยกับวิชาชีพที่เรียกกันว่า Facility Manage......

อ่านต่อ
EIA กับ Green Building

EIA กับ Green Building

EIA กับ Green Building ผู้รับเหมาก่อสร้าง หากได้ยินคำว่าEIA (Environmental Impact Assessment)ก็อาจจะมีการตอบสนองที่ไม่เป็นบวกนัก เพราะจะนึกถึ......

อ่านต่อ
Green Cleaning

Green Cleaning

Green Cleaning แนวคิดเรื่องอาคารเขียว ที่เป็นประเด็นเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และ การใช้อาคารเป็นเรื่องที่สังคมเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น แต่แนว......

อ่านต่อ
ระบบวัด “ชุมชนเขียว”

ระบบวัด “ชุมชนเขียว”

LEED Neighborhood Development ระบบวัด “ชุมชนเขียว” ล่าสุด USGBC ได้ออกมาตรวัดระบบใหม่ ที่ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างชุมชน ซึ่งเ......

อ่านต่อ
อาคารเขียวกับสถานการณ์น้ำท่วม

อาคารเขียวกับสถานการณ์น้ำท่วม

อาคารเขียวกับสถานการณ์น้ำท่วม หลายๆท่านในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางคงกำลัง มีความทุกข์ทรมานกับการแก้ปัญหาของชีวิตอันมีสาเหตุมาจากน้ำท่วมค......

อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Green

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Green

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Green ในตัวเล่ม LEED Existing Building Operation and Maintenance มีประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปภายใต้ปรัชญาค......

อ่านต่อ
VOC กับ ความเป็น Green Building

VOC กับ ความเป็น Green Building

VOC กับ ความเป็น Green Building ตามนิยามของอาคารเขียวที่มีในปัจจุบัน คืออาคารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือ......

อ่านต่อ
AEC กับ วงการ AEC

AEC กับ วงการ AEC

AEC กับ วงการ AEC หลายท่านคงทราบว่า ในปี2556นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAsean Economic Communityจะเริ่มมีการเปิดเขตการค้าบางส่วน ซึ่งจะมีผ......

อ่านต่อ
AEC กับ ความสามารถทางการแข่งขัน

AEC กับ ความสามารถทางการแข่งขัน

AEC กับ ความสามารถทางการแข่งขัน การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน หลายท่านอาจจะมองว่า เป็นเรื่องผิวเผิน เพราะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปอ......

อ่านต่อ
โครงการประเภทหนึ่งที่สถาปนิกไม่ค่อยให้ความสนใ

โครงการประเภทหนึ่งที่สถาปนิกไม่ค่อยให้ความสนใ

การทำ Green Industrial Estate โครงการประเภทหนึ่งที่สถาปนิกไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่มีเม็ดเงินการลงทุนสูงและมีความต้องการการพัฒนาที่ต่อเนื่อง คือ......

อ่านต่อ
ภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์โลกร้อน

ภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์โลกร้อน

มารู้จักกับ..."คาร์บอนเครดิต" (Carbon Credit) ภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้......

อ่านต่อ
CSR Report

CSR Report

Corporate Social Responsibility Report (CSR Report) ในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทมหาชน จะมีการทำรายงานประจำปี เพื่อ......

อ่านต่อ
สถาบันอาคารเขียวไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย

สถาบันอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นองค์กรภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการออกแบบก่อสร้างของไทยกับการทำอาคารเขียว

วัฒนธรรมการออกแบบก่อสร้างของไทยกับการทำอาคารเขียว

วัฒนธรรมการออกแบบก่อสร้างของไทยกับการทำอาคารเขียว การพัฒนาโครงการที่เป็นอาคารเขียว มีหลักสำคัญอยู่ที่การประสานงานระหว่างฝ่ายหรือที่เรียกกันว่า......

อ่านต่อ
ห้องสมุดสีเขียว ณ ลาดกระบัง

ห้องสมุดสีเขียว ณ ลาดกระบัง

ห้องสมุดสีเขียว ณ ลาดกระบัง ธนาคารHSBC ประเทศไทย ได้มีการเปิดโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำหรับชุมชนเขตลาดกระบัง โดยมอบโครงการนี้ให......

อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว...เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเช......

อ่านต่อ
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม

Green for Hotel ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูงมากในรอบ30 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล แล......

อ่านต่อ
อุตสาหกรรมสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว

Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว "เพื่อสิ่งแวดล้อม"กลายเป็นคำที่มีการพูดถึงและลงมือทำกันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ เพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามนุษย์ทุกค......

อ่านต่อ
เรื่องเกี่ยวกับมาตรวัด

เรื่องเกี่ยวกับมาตรวัด

LEED GA / LEED AP มีเรื่องเกี่ยวกับมาตรวัดLeadership in Energy and Environmental Design (LEED) ที่คนในวงการออกแบบก่อสร้าง ให้ความสนใ......

อ่านต่อ
อาคารเขียวไทย

อาคารเขียวไทย

TREES Associate สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) ภายใต้การกำกับของมูลนิธิ อาคารเขียวไทย (Thai Green Building Foundation) ......

อ่านต่อ
พืชพลังงานตัวใหม่...สกัดไบโอดีเซล

พืชพลังงานตัวใหม่...สกัดไบโอดีเซล

“T.Sebifera” พืชพลังงานตัวใหม่...สกัดไบโอดีเซล ปัจจุบันเรามักมองหาพืชพลังงานชนิดใหม่มาใช้ทดแทนพลังงานที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที แ......

อ่านต่อ
การได้รับผลประโยชน์ทางการใช้ที่ดิน

การได้รับผลประโยชน์ทางการใช้ที่ดิน

TREES Ratings กับการได้รับผลประโยชน์ทางการใช้ที่ดิน ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นแนวตั้ง ประเด็นเรื่องประโยชน์การใช้ท......

อ่านต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม AEC ต้องไม่ละเลย

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม AEC ต้องไม่ละเลย

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม AEC ต้องไม่ละเลย AEC จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะประเทศสมาชิกแต่ละประ......

อ่านต่อ
แนวการพัฒนาเรื่อง Green ในอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

แนวการพัฒนาเรื่อง Green ในอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

แนวการพัฒนาเรื่อง Green ในอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาเรื่อง Green ในโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็นสองประเด็นคือ ในส่วนของอาคารโรงงาน และ......

อ่านต่อ
Green in BIM

Green in BIM

ผู้ที่ทำงานในวงการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม จะทราบว่า ในขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งนั่นคือการเปลี่......

อ่านต่อ
การออกแบบอาคารเขียว

การออกแบบอาคารเขียว

Solar Cell กับการออกแบบอาคารเขียว หากพูดถึงอาคารเขียว (Green Building) คงมีหลายท่านที่นึกถึงอาคารที่ติด Solar Cell มากมายหลายแผ่นรอบๆ และมีความคิดต่......

อ่านต่อ
หลักเศรษฐกิจยุคใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

หลักเศรษฐกิจยุคใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Economy หลักเศรษฐกิจยุคใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมคุ้นเคยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) ขององค์พระบาทสมเด็จพระเ......

อ่านต่อ
องค์กรสีเขียว

องค์กรสีเขียว

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรเข้าสู่ "องค์กรสีเขียว" การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกองค์ก......

อ่านต่อ
แนวทางสำหรับยืดอายุการใช้งานและรักษาลิฟต์

แนวทางสำหรับยืดอายุการใช้งานและรักษาลิฟต์

แนวทางสำหรับยืดอายุการใช้งานและรักษาลิฟต์ เมื่อพูดถึงการขึ้น-ลง หรือแม้กระทั่งการขนส่งสินค้าภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า หรือตึกสูงต่......

อ่านต่อ
ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน หลังจากที่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมออกมามาก เช่น ธุรกิจผลิตพลังงานสะอาด ธุรกิจวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ ก็ได้มีการจัด Segment......

อ่านต่อ
view